Ceník

Členské příspěvky

Cena klubového příspěvku činí 500,- Kč na půl roku za osobu.
První pololetí od 1. ledna do 30. června a druhé pololetí od 1. července do 31. prosince.

Rodinné výhody

V případě přihlášení druhého člena rodiny je cena klubového příspěvku poloviční 250,- Kč na půl roku.
V případě přihlášení třetího člena rodiny je členství v našem klubu zdarma.

Rodinné zvýhodnění
Rodinné zvýhodnění jsme zavedli z toho důvodu, aby členství v klubu finančně nezatěžovalo rodinný rozpočet a tréninků se tak mohli účastnit sourozenci, nebo rodiče se svýmí dětmi.


Poděkování městu Cheb

KBS - Cheb     KBS - Cheb     KBS - Cheb

Poděkování za KBS - Cheb z.s. Činnost klubu bojových sportů KBS - Cheb z.s. je podporována odborem školství, tělovýchovy a kultury města Chebu.