Přehled některých Japonských pojmů užívaných v karate

Kihon - základní technika
Bunkai Kata - základní aplikace a výklad technik v Kata
Gohon - Kumite – 5x útok, 5x obrana a po páté obraně protiúder
Kata - forma technik proti fiktivnímu soupeři
Kihon - Ido - základní techniky v kombinacích
Kime - Waza - forma provedení protiútoku, techniky, pohybu, Kime a vzdálenosti
Kumite - řízená nebo volná forma boje ve dvojicích
Ooyo - Ido - bojové Kamae s technikou v kombinacích

Povely a pozdravy

Kamae - bojové postavení
Kamae - Gedan – bojové postavení s rukama nebo krytem na spodní pásmo
Jime! – zahájení, začněte
Hajime! – zahájení
Mawatte! – obrat, otočit se
Mokuso – soustředění, meditace
Mokuso Yame! – konec meditace

Otagai ni Rei – pozdrav s karatekem
Rei! – pozdrav, úklon
Seiza! – sednout si do sedu na paty
Sempai ni Rei! – pozdrav učiteli
Sempai ni – k učiteli
Sensei ni Rei! – vpřed se uklonit a pozdravit učitele (od 3. danu)
Shihan ni Rei! – vpřed se uklonit a pozdravit mistra (od 6. danu a výše)
Shinpai ni Rei! – pozdrav rozhodčímu
Shomen ni - k přední straně
Shomen ni Rei! – pozdrav k přední straně
Suzukete! – pokračujte
Yame! – stop
Yoi! – pozor, připravte se

Základní počítání

Ichi - jedna
Ni - dva
San - tři
Shi - čtyři
Go - pět
Roku - šest
Shichi - sedm
Hachi - osm
Kyu - devět
Ju - deset

Pásma útoku

Gedan - spodní pásmo (od pasu dolů)
Chudan - střední pásmo (od pasu ke krku)
Jodan - horní pásmo (hlava)

Postoje

Hangetsu-Dachi postoj půlměsíce, postoj využívá vnitřního napětí svalů
Heiko - Dachi Základní postavení nohou, paty jsou v šíři ramen
Heisoku - Dachi zavřené postavení nohou, chodidla u sebe
Kamae bojový postoj
Kiba - Dachi postoj bokem do strany, špičky směřují stejným směrem dopředu
Kokutsu - Dachi obranný postoj, zadní noha pokrčená, přední mírně, postoj svírá úhel 90 stupňů
Kosa - Dachi postavení zadního překřížení nohou
Musubi - Dachi základní postavení, paty u sebe, špičky směřují 45 stupňů od sebe
Neko - Ashi - Dachi kočičí postoj, přední noha na špičce
Sanchin - Dachi postoj přesýpacích hodin
Sochin - Dachi - silový postoj, zadní noha jako u kokutsu, přední jako u hangetsu
Zenkutsu - Dachi - přední základní bojový postoj

Směry

Hidari - vlevo
Mae - vpřed
Migi - vpravo
Ushiro - vzad
Yoko - do strany

Základní techniky

Age-Uke - kryt horního pásma - Jodan
Ashi - Barai - podmetení nohou
Choku - Tsuki - přímý úder rukou z Heiko - Dachi
Enpi - Uchi - úder loktem
Fumikomi - technika dupnutí
Gedan - Barai - obrana spodního pásma - Chudan
Gyaku - Tsuki - úder opačnou rukou proti postoji, levý postoj a úder pravou rukou a opačně
Haishu - Uke - blok vrchní plochou ruky
Haito - Uchi - úder vnitřní hranou ruky
Hiza - Geri - kop kolenem
Jodan - Kizami - Mae - Geri - kop z přední nohy, přední částí chodidla na hlavu
Jodan - Ushiro - Mae - Geri - kop zadní částí chodidla na hlavu
Kagi - Tsuki - hákový úder před sebe
Keage - u technik nohou obloukový kop
Kekomi - u technik nohou přímý kop s dinamickou prací boků
Kiri - Gaeshi - výměna nohou na místě při výskoku
Kizami - Geri - kop z přední nohy, přední částí chodidla
Kizami - Tsuki - úder přední rukou s vytočením boků a ramen
Mae - Geri - kop vpřed
Mawashi - v kruhu
Mawashi - Geri - obloukový kop
Morote - Uke - obrana oběma rukama současně
Nagashi - Uke - plynulý kryt s odvedením útoku
Nukite - úder špičkou prstů
Oi - Tsuki - přímý úder ruky
Osae - Uke - tlakový blok
Ren - Geri - vícenásobný kop s nebo bez mezikroku
Ren - Tsuki - vícenásobný úder rukou
Sanbon - Tsuki - trojitý úder rukou:lx Jodan,2x Chudan, nebo 3x Chudan
Shuto - Uchi - úder hranou ruky
Shuto - Uke - obrana hranou ruky v Kokutsu-Dachi
Sonoba - Geri - kopy prováděné na místě
Soto - venkovní
Soto - Ude - Uke - kryt středního pásma z venčí dovnitř
Sukui - Uke - lopatový kryt
Suri - Ashi - šoupavý posun vpřed, nebo vzad, kdy při přitažení se nohy dotýkají
Tate - přímo dolů
Tate - Uraken - Uchi - úder hřbetem pěsti ze shora dolů
Teisho - Uke - obrana palcovou hranou ruky
Teisho - Tsuki - úder palcovou hranou ruky
Tettsui - Uchi - kladivový úder pěstí
Uchi - technika seknutí
Uchi - Uke - obrana středního pásma z vnitřní strany ven
Ura - Mawashi - Geri - obloukový kop z vnější strany dovnitř s přední, nebo zadní stranou chodidla bez otočení těla
Ushiro-Geri - kop vzad
Yoko-Geri - kop do strany
Yoko-Uraken-Uchi - úder hřbetem ruky stranou
Yori-Ashi - posun oběma nohama současně vpřed, vzad nebo stranou
Tsuki - úder pěstí

Tréninkové a bojové formy

Gohon-Kumite - 5x útok, 5x obrana a po páté obraně protiúder
Happo - Kumite - trénink pro zvládnutí kroku a pohybů těla, jakož i výuka instinktivní reakce, kdy více útočníků zaujímá kruh, obránce stojí uprostřed. Útočníci hlásí každý útok, čas mezi obranou/protiútokem a mezi dalším útokem má být co nejkratší.
Ippon - Kumite - jeden útok, obrana a protiútok
Jiyu - Ippon - Kumite - Obě strany stojí proti sobě ve volném bojovém postoji, útočník si hledá pro svoji techniku výhodný odstup a svojí nahlášenou techniku okamžitě vykonává. Útok provádí s největším nasazením, bez myšlenek na další očekávanou akci obránce. Obránce se nesmí snažit o zkrácení vzdálenosti aby se nemohl „ulít“ z útoku, naopak by měl útok blokovat, případně ustoupit na co nejkratší vzdálenost a obranu ukončit silnou kontrující technikou.
Jiyu - Kumite - volný boj
Kaeshi - Ippon - Kumite - Útočník a obránce stojí proti sobě v Shizentai. Útočník hlásí pásmo (u kopů i techniku samotnou) a útočí vlevo, nebo vpravo dle své volby přímo ze Shizentai. Obránce se stahuje do přiměřeného postoje podle útoku (jako v Kihon-Ippon-Kumite) a blokuje. Potom útočí obránce sám a to tak, že provádí krok vpřed s použitím stejné techniky jakou byl napaden. Nyní obránce, předtím útočník se stahuje zpět, nebo do strany blokuje, kontruje a staví se do KAMAE. Útočník by se měl zpočátku soustředit jen na svou, útočící techniku a potom blezkově odpovědět na protiůtok, blokovat a silou kontrovat.
Kata - FORMA (Předváděná forma stínového boje, obsahuje všechny základní techniky v daných kombinacích.)
Kihon - základní škola
Kumite - cvičení s partnerem
Okuri - Jiyu - Ippon - Kumite - útočník i obránce se pohybují volně v bojovém postoji. Útočník hlásí pásmo útoku a útok samotný, kdy zaútočí v pravý okamžik. Obránce blokuje a kontruje tento útok. Když obránce ukončí protiůtok (obránce zaujímá bojový postoj), zaútočí útočník znovu, ale nyní již nehlásí pásmo útoku ani techniku samotnou. U útoku se bere zřetel na směr útoku a na vzdálenost k postoji obránce. Obránce blokuje, kontruje a zaujímá opět bojový postoj. PŘÍKLAD K OKURI-JYIU-IPPON-KUMITE: Útočník útočí po nahlášení s Oi-Zuki Chudan. Obránce blokuje se Soto-Uke-Chudan a kontruje s Chudan-Gyaku-Zuki/zaujímá bojový postoj. Nyní útočí útočník bez nahlášení techniky např. s Mawashi-Geri-Jodan. Obránce blokuje s Uchi-Uke-Jodan a kontruje s Gyaku-Zuki-Chudan/zaujímá bojový postoj.
Sanbon - Kumite - 3x útok, 3x obrana, po třetí obraně protiůtok
Shiai - závody

Další Japonské pojmy užívané v Karate

Budo - bojová umění
Bunkai - aplikace významu Kata v pohybu s jedním, nebo více soupeři
Dan - mistrovský stupeň
Deai - vlastním útokem předejít jinému útoku
Dojo - místnost na cvičení, klub
Do - cesta
Hara, Tanden - břicho, centrum bolesti
Hiki - Te - stažení pěsti k boku
Karate - Do - Cesta prázdné ruky
Karategi - Karate-oblek (kimono)
Karateka - lidé provozující Karate (karatisti)
Ki - vnitřní energie
Kiai - nejvyšší bojové nasazení spojené s hlasitým výdechem a bojovým výkřikem
Kime - je hlavní princip každé techniky v Karate, dinamické provedení techniky s maximální silou a v co nejkratší době. Cílem je, všechnu vnitřní a vnější energii, soustředit na jeden bod.
Kime - Vaza - protiútoky jako rozhodující technika
Kogeki - útok
Kyu - žákovský stupeň
Maai - korektní odstup
Sabaki - vyhnout se, často s rotací těla
Shitei-Kata - povinná Kata
Sun-Dome - zastavení techniky těsně před cílem
Te - ruka
Tokui - Kata - volná Kata
Uke - obrana, kryt
Zanshin - kontrolovaný poslední postoj po technice